Uchwała Nr XXIX/211/2014

Uchwały
Uchwała Nr XXIX/211/2014
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 28 lutego 2014 roku 

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach związanych z przyznawaniem dodatku energetycznego.

Dokument do pobrania tutaj >>