Uchwała Nr XXIX/212/2014

Uchwały
Uchwała Nr XXIX/212/2014
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 28 lutego 2014 roku 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstępstwa od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania.

Dokument do pobrania tutaj >>