Uchwała Nr XXIX/213/2014

Uchwały
Uchwała Nr XXIX/213/2014
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 28 lutego 2014 roku 

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Dokument do pobrania tutaj >>