Uchwała Nr XXIX/214/2014

Uchwały
Uchwała Nr XXIX/214/2014
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 28 lutego 2014 roku 

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2014-2020.

Dokument do pobrania tutaj >>