Zarządzenie Nr 68/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 68/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 31 grudnia 2012rw sprawie: zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>