Uchwala Nr XXX/217/2014

Uchwały
Uchwała Nr XXX/217/2014
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 31 marca 2014 roku 

zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dokument do pobrania tutaj >>