Uchwała Nr XXX/218/2014

Uchwały
Uchwała Nr XXX/218/2014
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 31 marca 2014 roku 

w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Aleksandrów środków stanowiących fundusz sołecki.

Dokument do pobrania tutaj >>