Uchwała Nr XXX/219/2014

Uchwały
Uchwała Nr XXX/219/2014
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 31 marca 2014 roku 

w sprawie zatwierdzenia kontynuacji projektu "Aktywni w Naszej Gminie" w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2014 roku.

Dokument do pobrania tutaj >>