Uchwała Nr XXX/220/2014

Uchwały
Uchwała Nr XXX/220/2014
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 31 marca 2014 roku 

w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>