Uchwała Nr XXX/221/2014

Uchwały
Uchwała Nr XXX/221/2014
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 31 marca 2014 roku 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Aleksandrów na 2014 rok.

Dokument do pobrania tutaj >>