Uchwała Nr XXX/216/2014

Uchwały
Uchwała Nr XXX/216/2014
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 31 marca 2014 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>