Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Aleksandrów