Ogłoszenie o zamówieniu - Remont (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzezie.