Ogłoszenie o zamówieniu- Budowa chodników na terenie Gminy Aleksandrów- Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu...