Uchwała Nr XXXI/223/2014

Uchwały
Uchwała Nr XXXI/223/2014
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 7 maja 2014 roku 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie podziału powiatu piotrkowskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Dokument do pobrania tutaj >>