Uchwała Nr XXXI/225/2014

Uchwały
Uchwała Nr XXXI/225/2014
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 7 maja 2014 roku 

w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagoga i logopedy zatrudnionego w szkole.

Dokument do pobrania tutaj >>