Uchwała Nr XXXI/226/2014

Uchwały
Uchwała Nr XXXI/226/2014
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 7 maja 2014 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Aleksandrów w 2014 roku.

Dokument do pobrania tutaj >>