Uchwała Nr XXXI/228/2014

Uchwały
Uchwała Nr XXXI/228/2014
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 7 maja 2014 roku 

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksnadrów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dokument do pobrania tutaj >>