Uchwała Nr XXXI/229/2014

Uchwały
Uchwała Nr XXXI/229/2014
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 7 maja 2014 roku 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>