OBIEKTY ZABYTKOWE

Dane

         Na terenie gminy Aleksandrów znajdują się liczne zabytki architektury.
W rejonie tym żywe są nadal tradycje kultury ludowej. Do najcenniejszych zabytków architektury sakralnej należy zaliczyć drewniany kościół późnogotycki i dwór późnorenesansowy w Skotnikach.

         Skotniki to miejscowość położona w niewielkiej odległości od Pilicy z trzech stron otoczona lasami. Centrum tej miejscowości przypomina miasteczko  z prostokątnym rynkiem. Jest tu okazały dwór w parku oraz drewniany kościół  z około 1531 roku z wyposażeniem wnętrza o dużych walorach artystycznych.Dwór w Skotnikach stoi na niewielkim wzniesieniu po wschodniej stronie rynku. Jest to budowla piętrowa, podpiwniczona, kryta gontem, powstała w I połowie XVI w. Zbudował ją prawdopodobnie możny właściciel dóbr skotnickich, Mikołaj Spiwek. W późniejszym  okresie  dwór  ten  był  rozbudowany.  Obecnie  nie  jest  użytkowany.


         Dąbrowa nad Czarną położona jest po prawej stronie rzeki. Nazwa wskazuje, że powstała  ona na karczunku leśnym. Już w (1176 r.)została nadana przez Kazimierza Sprawiedliwego klasztorowi Cystersów w Sulejowie, w którego posiadaniu pozostała aż do 1819 roku. Obecnie Dąbrowa obejmuje osiedle kościelne, wieś oraz kolonię utworzoną  w 1870 roku. Wieś ta słynęła z garncarstwa od czasów Kazimierza Wielkiego. Znajduje się tu kościół murowany wzniesiony w latach 1890- 1903 oraz drewniany, piętrowy młyn wodny czynny do dziś.  W   pobliżu   mostu   na   Czarnej   widnieje   płyta   upamiętniająca   miejsce rozstrzelania   przez   hitlerowców   20   członków   AK   w   styczniu   1944  roku.

 


         Naprzeciw Dąbrowy, na lewym brzegu rzeki Czarnej zachował się do obecnych czasów dwór w Dębowej Górze, z pięknym widokiem na panoramę osiedla kościelnego  i  wsi  Dąbrowa w dolinie rzeki. Jest to murowany, parterowy dwór myśliwski opatów sulejowskich  z  połowy XVIII w. Wokół dworu pozostały resztki dawnego parku z okazałymi lipami, modrzewiami  i jesionami.