Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Komunikaty i ogłoszenia

 

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZYCH DO SPRZEDAŻY

Wójt Gminy w Aleksandrowie zgodnie z art.35 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym stanowiących własność komunalną Gminy Aleksandrów położonych w obrębie wsi ALEKSANDRóW Gmina Aleksandrów
 
 
Zainteresowani nabyciem w trybie bezprzetargowym działek o których mowa w niniejszym wykazie winni zapoznać się z przedmiotem sprzedaży w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie.
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie - pokój nr 103, tel. (0-44) 756-00-69
wew. 26