Ogłoszenie o zamówieniu - Remont (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Aleksandrów (Stefanówka)