Informacja o projekcie budżetu na 2007r

Informacje i komunikaty
Informacja
o projekcje budżetu na 2007 rok
 
 
           Projekt budżetu gminy na 2007 rok po stronie dochodów skalkulowano na kwotę  9.046.996 zł. Ustalając projekt dochodów w takiej wysokości przyjęto wskaźniki: