Uchwała Nr XXXII/236/2014

Uchwały
Uchwała Nr XXXII/236/2014
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 27 czerwca 2014 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów za 2013 rok.

Dokument do pobrania tutaj >>