Uchwała Nr XXXII/237/2014

Uchwały
Uchwała Nr XXXII/237/2014
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 27 czerwca 2014 roku 

w sprawie absolutorium dla Wójta gminy Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>