Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Komunikaty i ogłoszenia