Ogłoszenie Wójta Gminy Aleksandrów - sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Komunikaty i ogłoszenia