Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2007r

Informacje i komunikaty
I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego
na dzień 30.09.2006 roku
 
Ogólna wartość środków trwałych stanowi kwotę                        13.321.872,06                     
z tego:
 1 Podgrupa 10                                                                                  2.095.961,16                                                                                
   w tym: budynek wielofunkcyjny w Aleksandrowie                                374.940,47
               budynek OZ w Aleksandrowie                                              546.164,79
               budynek biblioteki w Skotnikach                                           9.359,80
               zaplecze gospodarcze biblioteki                                            878,30
               strażnica OSP Szarbsko                                                      16.956,00
               strażnica OSP Janikowice                                                    11.869,10
               strażnica OSP Niewierszyn                                                   34.134,30
               strażnica OSP Dąbrówka                                                      18.688,80
               strażnica OSP Dąbrowa n/Cz.                                                40.345,70
               strażnica OSP Siucice                                                          39.600,10
               strażnica OSP Stara                                                            16.956,00
               strażnica OSP Skotniki                                                         25.433,80
               strażnica OSP Ciechomin                                                      77.140,00
               budynek szkolny Siucice                                                       152.831,00         
               zaplecze gospodarcze szkoły Siucice                                      5.940,00
               budynek szkolny Niewierszyn                                                69.767,00
               zaplecze gospodarcze szkoły Niewierszyn                               7.078,00
               budynek szkolny Dąbrówka                                                  139.019,00
               zaplecze gospodarcze szkoły Dąbrówka                                  97.043,00
               budynek szkolny Ciechomin                                                  327.654,00
               zaplecze gospodarcze szkoły Ciechomin                                 50.272,00
               budynek gospodarczy przy Urzędzie Gminy                             24.577,02
               kiosk Dąbrowa n/Czarną                                                         6.509,23                                                                       
               przystanek Dąbrowa n/Czarną                                              2.803,75
 
2 Podgrupa 11                                                                                  8.517,60
   w tym: agronomówka Skotniki      29/156 części                                  8.517,60  
 
3 Podgrupa 21                                                                                  6.242.335.54      
   w tym: wodociąg Aleksandrów                                                          98.677,40
               wodociąg Niewierszyn                                                          82.744,70
               wodociąg Ciechomin                                                            71.549,60
               wodociąg Marianów                                                             48.214,10
               wodociąg Sieczka – Kawęczyn                                              109.864,00
               wodociąg Jaksonek                                                             118.373,10
               wodociąg Kamocka Wola                                                      106.987,70
               wodociąg Janikowice                                                           118.823,50
               wodociąg Jaksonek – Kalinków                                              799.379,00
               wodociąg Dąbrówka – Szarbsko                                             300.578,90
               wodociąg Jaksonek – Kotuszów                                             215.654,00
               wodociąg Rożenek – Ciechomin                                             71.898,40
               wodociąg Skotniki – Dąbrówka                                              969.224,31
               wodociąg Borowiec – Kotuszów                                            184.364,66
               wodociąg Siucice – Wolica – Justynów                                   849.489,16
               wodociąg Taraska                                                              246.557,48
              wodociąg Sieczka/Władysławów                                             87.058,30
              wodociąg Ostrów                                                                 416.461,33
              wodociąg Siucice – Sulimów                                                  76.792,67
              studnia głębinowa Aleksandrów                                              32.922,00
              studnia głebinowa Aleksandrów                                              72.515,19
              studnia głębinowa Jaksonek                                                   20.050,20
              studnia głębinowa Siucice                                                      32.490,40
              studnia głębinowa Kotuszów                                                  21.246,40
              studnia głębinowa Reczków Nowy                                           31.753,90
              studnia głębinowa Dąbrówka                                                  22.247,60
              studnia głębinowa Skotniki                                                     72.917,50
              hydrofornia Aleksandrów                                                       376.580,73
              hydrofornia Niewierszyn                                                        19.796,70
              hydrofornia Ciechomin                                                          48.666,60
              hydrofornia Jaksonek                                                           123.770,90
              hydrofornia Skotniki                                                             250.900,00
              przepompownia w Starej                                                      143.785,11
              
4 Podgrupa 22                                                                                                   4.340.970,63
   w tym: most w Borowcu                                                                              83.361,00
               zbiorniki małej retencji w Wólce Skotnickiej                               246.493,00
               droga gminna Wólka Skotnicka                                                     131.448,80
                 droga gminna Aleksandrów                                               167.018,80
              droga gminna Dąbrówka – Szarbsko                                      284.302,43
              droga gminna Marianów                                                      256.021,41
              droga gminna Dąbrowa n/Cz. /plac przy przystanku/                64.164,70
              droga gminna Dąbrowa n/Cz. –Kotuszów –Borowiec                 916.223,44
             droga gminna Janikowice - Aleksandrów                                 182.985,42
              droga gminna Reczków Nowy                                               217.898,28
              droga gminna Dąbrowa n/Cz.                                               133.769,24
              droga gminna Dębowa Góra                                                 175.632,54
              droga gminna Dębowa Góra Kolonia                                       115.274,81
              droga gminna Kalinków – Borowiec - Rożenek                          1.019.240,54
              droga gminna Szarbsko                                                       216.489,31
              droga dojazdowa Niewierszyn – Ostrów                                  93.800,47  
              oświetlenie uliczne w ciągu drogi gminnej Szarbsko                  36.846,44
 
 
 
5 Podgrupa 29                                                                                49.019,70
   w tym: ogrodzenie strażnicy OSP Szarbsko                                       2.609,50
               ogrodzenie strażnicy OSP Skotniki                                       9.834,40
               ogrodzenie strażnicy OSP Niewierszyn                                  3.754,60
               ogrodzenie strażnicy OSP Stara                                          3.566,80
               ogrodzenie strażnicy OSP Dąbrówka                                     4.130,20
               ogrodzenie strażnicy OSP Dąbrowa n/Cz.                               4.505,60    
              ogrodzenie agronomówki Skotniki 29/156 części                       698,00
              ogrodzenie biblioteki w Skotnikach                                         609,00
              śmietnik wiejski w Aleksandrowie                                           19.311,60
            
             
6 Podgrupa 49                                                                                 134.993,87
   w tym: komputer PCP/8MB + monitor                                                3.790,45
               drukarka EPSON                                                                2.518,25
               komputer SOLTEK 5L – 65V2/128MB + monitor – 2 kpl.     7.333,66                                                                                     
               drukarka HP LaserJet 1200                                                  1.799,01
               drukarka OKI 3321                                                             1.827,07
               komputer Serwer GmB 16MB                                                8.573,46
               zestaw komputerowy HP Vectra /komputer + monitor/             73.905,76
               UPS Back – Up Pro 280                                                      925,98
               skaner HP ScanJet 6300                                                     2.237,79
               drukarka HP LaserJet 1100                                                  2.385,69
               zestaw komputerowy MS WIN HP HOME                                3.635,60
               zestaw komputerowy z nagrywarką                                      3.416,00
               zestaw komputerowy - 5 kpl                                               12.200,12
               zestaw komputerowy z nagrywarką – 2 kpl                            4.980,04
               zestaw komputerowy Fujitsu Scenic                                     3.559,47     
               skrzynka BOX                                                                   1.905,52 
 
7 Podgrupa 62                                                                                 14.329,56
   w tym: pager MOTOROLA Keynate VM-UG                                          2.034,00 
               system RSA4 - OSP Dąbrowa n/Cz.                                       2.981,00
               system RSA4 - OSP Skotniki                                                2.981,00
               system RSA4 - OSO Siucice                                                 2.981,00
               centrala telefoniczna                                                          3.352,56
 
8 Podgrupa 74                                                                                  414.234,40
   w tym: samochód STAR 266GMB – OSP Dąbrowa n/Cz.                         50.781,00
               samochód ŻUK A156 GBM - OSP Dąbrowa n/Cz.                       10.048,20
               samochód STAR 266 - OSP Skotniki                                       38.527,60
               samochód JELCZ 004GCBA – OSP Siucice                                46.839,40
               samochód JELCZ 080 /szkolny/                                              27.130,90
               samochód AUTOSAN H9 –21,41S /szkolny/                              231.922,00
               pług odśnieżny – OSP Dąbrowa n/Cz.                                      8.985,30
 
9 Podgrupa 80                                                                                   21.509,60
   w tym: fax PANASONIC KX-F90 UG                                                     2.031,90
               Unit Praktik OZ Skotniki                                                        11.004,40
               fotel stomatologiczny Skotniki                                                3.689,30
               aparat EKG OZ Dąbrowa n/Cz.                                                4.784,00
              
Stan mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji uległ:
q       zwiększeniu o kwotę 1.580.324,33 z tytułu:
 
1)     przejęcia z inwestycji
-         wodociąg Siucice – Sulimów                                                       76.792,67
-         droga gminna Dębowa Góra Kolonia                                              115.274,81
-         droga gminna Kalinków – Borowiec – Rożenek                                 1.019.240,54
-         droga gminna Szarbsko                                                              216.489,31
-         droga dojazdowa Niewierszyn – Ostrów                                         93.800,47
2)     zakupu komputera Fujitsu – Scenic                                                 3.559,47
3)     zakupu pługa odśnieżnego                                                             8.985,30
4)     zakup pompy głębinowej (zwiększenie wartości
     hydroforni w Jaksonku)                                                                    8.570,50
5)     zwiększenie wartości wodociągu Jaksonek – Kalinków                         25.607,80
6)     zwiększenie wartości dróg gminnych
-         Jankowice – Aleksandrów                                                           3.376,22
-         Reczków Nowy                                                                         1.747,30
-         Dąbrowa n/Cz.                                                                         2.951,82
-         Dębowa Góra wieś                                                                    3.928,12
 
q       oraz zmniejszeniu o kwotę 25.228,99 z tytułu korekt faktur dotyczących:
 
1)     drogi gminnej Janikowice – Aleksandrów                                          13.664,00
2)     drogi gminnej Reczków Nowy                                                         11.564,99
 
 
Łącznie wartość środków trwałych uległa zwiększeniu o kwotę 1.555.095,34 zł.