Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...

Komunikaty i ogłoszenia