Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów o wszczęciu procedury szacowania strat w gospodarstwach rolnych

Komunikaty i ogłoszenia