Ogłoszenie o wyznaczeniu miejsc publikacji urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Wybory samorządowe 2014