Zarządzenie Nr 67/2014

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 67/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 18 listopada 2014rw sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Rozwój infrastruktury i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce w latach 2015-2019", który skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej.

Dokument do pobrania tutaj >>
Oferta >>
Umowa >>
Sprawozdanie >>