Uchwała Nr XXXIII/240/2014

Uchwały
Uchwała Nr XXXIII/240/2014
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 2 września 2014 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

Dokument do pobrania tutaj >>