Uchwała Nr XXXV/244/2014

Uchwały
Uchwała Nr XXXV/244/2014
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 13 listopada 2014 roku 

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2014-2020.

Dokument do pobrania tutaj >>