Zarządzenie Nr 70/2014

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 70/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 28 listopada 2014rw sprawie: udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na terenie Gminy Aleksandrów pod nazwą "Rozwój infrastruktury i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce w latach 2015-2019".

Dokument do pobrania tutaj >>