Uchwała Nr II/7/2014

Uchwały
Uchwała Nr II/7/2014
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 10 grudnia 2014 roku 

w sprawie powołania Komisji Kultury, Oświaty, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych Rady Gminy Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>