Informacja o stanie mienia komnalnego - oświata -na dzień 30.09.2006r

Informacje i komunikaty
I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego /Oświata/
na dzień 30.09.2006r.
 
 
Wartość środków trwałych ogółem                                                             6.243.268,85
z tego:
 
Podgrupa 10                                                                                                      5.854.333,64
SP Aleksandrów                                                    
            Budynek szkoły                                                                                       793.257,42
            Zaplecze gospodarcze                                                                             20.000,-
 
SP Skotniki
            Budynek szkoły                                                                                      1.375.299,98
            Kotłownia                                                                                               95.209,-
            Budynek gospodarczy                                                                             58.750,-
            Piwnica                                                                                                   80,-
            Budynek gospodarczy                                                                             2.472,-
            Dom nauczyciela                                                                                     39.179,-
 
Gimnazjum
             Sala gimnastyczna                                                                                 1.005.562,55
 
SP Dąbrowa n/Czarną
             Budynek szkoły                                                                                     2.464.523,69
 
Podgrupa 21                                                                                                      54.917,-
SP Skotniki
             Studnia                                                                                                  80,-
             Studnia głębinowa                                                                                 47.432,-
 
SP Aleksandrów                                                                                          
             Studnia głębinowa                                                                                 7.405,-
 
Podgrupa 29                                                                                                     88.657,12
SP Aleksandrów    
             Ubikacja                                                                                               3.290,-
             Ogrodzenie                                                                                          4.611,-
 
 
SP Dąbrowa n/Czarną
             Ubikacja                                                                                              338,-
             Ogrodzenie                                                                                          28.890,-
             Boisko                                                                                                 22.371,52
 
SP Skotniki                                      
             Ubikacja                                                                                              21.150,-
             Boisko                                                                                                2.290,60
             Śmietnik                                                                                              271,-
                                                                                              
             Ogrodzenie                                                                                         5.445,-
 
Podgrupa 49                                                                                                   218.826,60
SP Aleksandrów        
              Komputer nauczycielski z monitorem                                                3.502,-
              Drukarka laserowa                                                                             1.058,-
              Zestaw komputerowy                                                                         2.398,-                                                                
              Zestaw komputerowy Notebook                                                        4.200,26
              Zestaw komputerowy Serwer                                                            8.108,-
              Zestaw kompute. Z systemem operacyjnym                                       3.211,13
              Zestaw komput. PC COMBO – uczniowskie- 9 sztuk                       28.482,48
              Projektor                                                                                          2.698,58
 
SP Dąbrowa n/Czarną
              Zestaw komputerowy z drukarką                                                       4.420,-
              Zestaw komputerowy – 2 sztuki                                                        7.040,-
              Zestaw komputerowy                                                                        3.970,-
              Zestaw komputerowy z monitorem 17                                               4.000,01
              Zestaw komputerowy – 8 sztuk                                                         20.216,-
 
 
SP Skotniki
              Komputery – 3 sztuki                                                                        9.000,-
              Skaner                                                                                              267,-
              Zestaw komputerowy – 3 sztuki                                                       9.000,-
              Zestaw komputerowy – 2 sztuki                                                       9.000,-
              Zestaw komputerowy z monitorem + drukarka                                 4.000,-
              Zestaw komputerowy                                                                      4.100,-
              Zestaw komputerowy                                                                       3.050,01
              Zestaw komputerowy                                                                       4.099,99
              Zestaw komputerowy                                                                       4.350,-
              Zestaw komputerowy – 2 sztuki                                                       5.000,-
              Drukarka                                                                                          3.000,-
              Serwer                                                                                             1.564,33
              Monitory 17”                                                                                    4.346,21  
              Komputer z napędem COMBO                                                         1.870,58
              Komputery uczniowskie                                                                   15.303,42
              Komputer przenośny                                                                        4.062,84
              Wideoprojektor                                                                                3.844,46
 
Gimnazjum
               Komputer nauczycielski                                                                   2.563,67
               Komputery uczniowskie – 9 sztuk                                                   18.134,28
               Modem zewnętrzny Cantel 56                                                         869,75
               Monitor                                                                                           5.943,60
               Urządzenie drukujące                                                                      1.470,-
               Zestaw komputerowy                                                                      2.985,-
 
 
 
 
GZOKSiT
                Zestaw komputerowy                                                                     2.542,-
                Drukarka                                                                                        2.025,-
                Zestaw komputerowy                                                                     2.014,-
                Drukarka laserowa                                                                         1.116,-
 
Podgrupa 59                                                                                                 4.999,99
SP Aleksandrów
                 Kosiarka „TRACTOR”                                                                4.999,99
 
Podgrupa 80                                                                                                 21.534,50
Kserokopiarka MITA przy SP Aleksandrów                                                   970,-
Kserokopiarka przy SP Dąbrowa n/Czarną                                                     2.350,-
Kserokopiarka SP Dąbrowa n/Czarną                                                             5.600,-
Kopiarka MITA przy Gimnazjum                                                                   1.800,-
Kopiarka cyfrowa przy Gimnazjum                                                                 5.814,50
Kopiarka przy SP Skotniki                                                                              5.000,-     
 
 
            Gminny Zespół Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Aleksandrowie informuje, iż stan mienia komunalnego od złożenia poprzedniej informacji uległ zwiększeniu o kwotę 1.149.720,28 złoty. Zmiana ta wynika z faktu, że Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie otrzymała od MENiS sprzęt komputerowy o wartości 46.700,45 zł oraz zakupiła kosiarkę „Tractor” o wartości 4.999,99 zł. Dokonano modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Skotnikach (1.162.651,86 zł) oraz przeksięgowania sprzętu na pozostałe środki trwałe: SP Aleksandrów – fax modem, skaner (619,27 zł); SP Dąbrowa n/Czarną – kanał 8 portowy (500 zł); SP Skotniki – skaner, przełącznik sieciowy 16-portowy, drukarka laserowa (1.458,39 zł); Publiczne Gimnazjum w Dąbrowie n/Czarną – skaner (312,39 zł); GZOKSiT w Aleksandrowie – UPS DUO EVER, drukarka Epson (984 zł). Odpisano ze stanu w SP Aleksandrów śmietnik o wartości 177 zł, w SP Skotniki maszt flagowy   i śmietnik o wartości 49 zł. Przekazano również zestawy komputerowe z SP Aleksandrów do SP Dąbrowa n/Czarną o wartości 20.216 zł. Stan mienia został pomniejszony o środki trwałe instytucji kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie) – wartość 60.531,97 zł.