Uchwała Nr III/16/2014

Uchwały
Uchwała Nr III/16/2014
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 29 grudnia 2014 roku 

w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Aleksandrów na 2015 rok.

Dokument do pobrania tutaj >>