Wykaz dróg Gminnych

Informacje i komunikaty
 
WYKAZ DRóG GMINNYCH
 
 


Lp
Nr drogi
Nazwa odcinka
Rodzaj nawierzchni
Długość
w km
Tytuł prawny
1
2
3
4
5
6
1
 
 
2
 
 
 
 
3
 
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
6
 
 
 
7
3050501
 
 
3050502
 
 
 
 
3050503
 
 
 
 
3050504
 
 
 
3050505
 
 
 
 
3050506
 
 
 
3050507
Jaksonek-Kotuszów - od drogi krajowej w m.Jaksonek do drogi gminnej Dąbrowa n/Cz.-Wójcin
 
Dąbrowa n/Cz. – Ostrów – od drogi powiatowej w m. Dąbrowa n/Cz. do drogi powiatowej w m. Ostrów
 
 
Kotuszów – Borowiec – Kalinków - Kamocka Wola – od drogi powiatowej     w m. Kotuszów do drogi powiatowej            w m. Kamocka Wola
 
 
 
Ostrów – Dębowa Góra Kol. – od drogi powiatowej w m. Dębowa Góra do drogi powiatowej w m. Ostrów
 
 
 
Dębowa Góra – Rożenek - od drogi powiatowej w m. Dębowa Góra do drogi powiatowej w m. Rożenek
 
 
Dąbrówka – Szarbsko – Niewierszyn   - od drogi powiatowej w m. Dąbrówka      do drogi powiatowej w m. Niewierszyn
 
 
Aleksandrów – Janikowice – od drogi powiatowej w m. Jaksonek do drogi gminnej nr 5050508
twarda ulepszona
 
 
twarda ulepszona
– 1,1 km
gruntowa - 2,9 km
 
twarda ulepszona – 2,6 km, twarda nieulepszona – 4,0 km
 
ulepszona -1,1 km
gruntowa 
- 2,5 km
 
 
twarda ulepszona - 1,4 km, gruntowa – 3,1 km
 
 
gruntowa-
3,5km
twarda ulepszona -1km
 
twarda ulepszona-1km nieulepszona-1,6km
 
1,8
 
 
 
4,0
 
 
 
6,6
 
 
 
 
3,6
 
 
 
 
4,5
 
 
 
4,5
 
 
 
 
2,6
 użytkowanie
wieczyste
 
 
użytkowanie
wieczyste
 
 
użytkowanie
wieczyste
 
 
 
 
użytkowanie
wieczyste
 
 
 
użytkowanie
wieczyste
 
 
użytkowanie
wieczyste
 
 
 
 
użytkowanie
wieczyste
 


Lp
Nr drogi
Nazwa odcinka
Rodzaj nawierzchni
Długość
w km
Tytuł prawny
1
2
3
4
5
6
8
 
 
 
9
 
 
 
10
 
 
11
 
 
 
12
 
 
 
 
13
3050508
 
 
 
3050509
 
 
3050510
 
 
3050511
 
 
 
1501 E/1
 
 
 
 
 
1505/E/1
Marianów – Justynów – Siucice Kol. – od drogi powiatowej do drogi powiatowej       w m. Siucice Kol.
 
 
Marianów – Siucice – od drogi gminnej w m. Marianów do drogi powiatowej w m. Siucice
 
 
Wólka Skotnicka - od drogi powiatowej do Wólki
 
Reczków Nowy – Wacławów – od drogi powiatowej w m. Reczków Nowy do drogi powiatowej w m. Wacławów
 
 
 
Dąbrowa n/ Czarną – Wójcin od drogi powiatowej w miejscowości Dąbrowa n/Czarną do drogi krajowej w miejscowości Wójcin
 
 
Skotniki – Ruszenice od drogi powiatowej w miejscowości Skotniki do drogi powiatowej w m. Ruszenice
 
twarda ulepszona - 1,8 km, gruntowa         
 - 4,1 km
 
gruntowa
 
 
twarda ulepszona
 
gruntowa
- 2,9km
twarda ulepszona
- 1,1km
 
 
twarda ulepszona
 
 
 
 
twarda nieulepszona            
5,9
 
 
 
 
2,5
 
 
1,1
 
 
4,0
 
 
 
3,1
 
 
 
 
6,515
użytkowanie
wieczyste
 
 
 
użytkowanie
wieczyste
 
 
użytkowanie
wieczyste
 
użytkowanie
wieczyste
 
 
 
użytkowanie
wieczyste
 
 
 
użytkowanie
wieczyste
 
LEGENDA :
1.    Drogi o nawierzchni twardej ulepszonej: kostka brukowa, beton,bitumiczne
2.    Drogi o nawierzchni twardej nieulepszonej : tłuczeń , brukowa
3.    Drogi gruntowe: grunt, żwir, żużel
 
Ogółem długość dróg wynosi 44,1km.
 
Podstawa : Uchwała Nr XXXIII/151/2001 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 15 marca 2001 roku w
                  sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Aleksandrów do kategorii dróg gminnych
                  (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 57 poz. 561 z 2001r)