Uchwała Nr III/19/2014

Uchwały
Uchwała Nr III/19/2014
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 29 grudnia 2014 roku 

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów na 2015 rok

Dokument do pobrania tutaj >>