Uchwała Nr III/20/2014

Uchwały
Uchwała Nr III/20/2014
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 29 grudnia 2014 roku 

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Opieki Społecznej i spraw Socjalnych Rady Gminy Aleksandrów na 2015 rok

Dokument do pobrania tutaj >>