Uchwała Nr III/24/2014

Uchwały
Uchwała Nr III/24/2014
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 29 grudnia 2014 roku 

w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2015 - 2020.

Dokument do pobrania tutaj >>