Zarządzenie Nr 4/2015

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 4/2015
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 2 luty 2015r.w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >>