Uchwała Nr IV/27/2015

Uchwały
Uchwała Nr IV/27/2015
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 16 marca 2015 roku 

w sprawie: przyjęcia programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Aleksandrów w 2015 roku

Dokument do pobrania tutaj >>