Uchwała Nr IV/28/2015

Uchwały
Uchwała Nr IV/28/2015
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 16 marca 2015 roku 

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowania kosztów inwestycji służącej gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania

Dokument do pobrania tutaj >>