Uchwała Nr IV/31/2015

Uchwały
Uchwała Nr IV/31/2015
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 16 marca 2015 roku 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury w Aleksandrowie

Dokument do pobrania tutaj >>