Uchwała Nr IV/32/2015

Uchwały
Uchwała Nr IV/32/2015
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 16 marca 2015 roku 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie

Dokument do pobrania tutaj >>