Uchwała Nr IV/33/2015

Uchwały
Uchwała Nr IV/33/2015
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 16 marca 2015 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik

Dokument do pobrania tutaj >>