Uchwała Nr IV/34/2015

Uchwały
Uchwała Nr IV/34/2015
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 16 marca 2015 roku 

w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno wypoczynkowe

Dokument do pobrania tutaj >>