Uchwała Nr IV/35/2015

Uchwały
Uchwała Nr IV/35/2015
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 16 marca 2015 roku 

w sprawie: częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dokument do pobrania tutaj >>